Pogoji za najem vozila oz. tako imenovani rent a car

Avto oz. vozilo je dan danes praktično nujna stvar, vendar ali kupiti svojega ali se odločiti za najem vozila oz. tako imenovani rent a car? Morda bi se več ljudi odločilo za najem vozil, če bi bili sami pogoji za najem vozila bolj transparentni in bolj natančno razloženi. Sami pogoji sploh niso tako zelo zapleteni, problem je bolj v tem, da imajo le redki ponudniki za rent za najem vozil storitve le – te transparentno objavljene in kjer ni nobenih skritih pasti za najemnika. Praviloma pa so pogoji za najetje avtomobila takšni:

1.    Dokumenti in plačilo!
Najemnik na vpogled predložiti veljaven osebni dokument, veljavno vozniško dovoljenje in veljavno kreditno kartico. Pravne osebe morajo prinesti tudi naročilnico, na kateri piše najem vozila z navedenim točnim obdobjem za rent a car. Po plačanem predračunu pa lahko stranka prevzame vozilo.

2.    Kdo sme voziti rent a car vozilo?
Rent a car vozilo sme voziti oseba starejša od 21 let in ki ima veljavno vozniško dovoljenje že vsaj 2 leti.

Golf 2 1.    Minimalno trajanje za rent a car!
Najem vozil je možen za minimalno 24 ur, maksimalno obdobje pa se določi s ponudnikom.

4.    Prevzem in vračilo vozila?
Ko se odločite za najem vozil, se ga praviloma vsak delovnik v delovnem času ponudnika prevzame, prav tako pa tudi vrne. Marsikateri ponudnik pa ima tudi nudi možnost, da se rent a car vozilo najemniku brezplačno dostavi na določeni razdalji od njihove poslovalnice. To je potrebno preveriti pri posameznem ponudniku.

5.    So rent a car vozila dovolj dobro zavarovana?
Vsa vozila, ki se nudijo kot rent a car, so tudi kasko zavarovana.

6.    Kakšni so plačilni pogoji za najem vozila?
Odvisni od posameznega ponudnika, ampak pri večini se lahko plača z večino priznanih kreditnih kartic.

7.    Kaj se zgodi, če se vozilo ne vrne pravočasno? Kakšni dodatni stroški so povezani z zamudo?
Če se zamudi več kot 60 minut, se največkrat obračuna dodatni dan najema, razen če se podaljšanje samega najema sporoči v poslovalnico ponudnika vsaj 24 ur prej.

8.    Se z rent a car vozilom lahko odpeljemo v tujino?
Vsekakor, kamorkoli.

9.    So kakšni dodatni pogoji za vožnjo z najetim vozilom v tujino?
Vsekakor je o tem potrebno obvestiti ponudnika in če v tujini ostanemo preko noči, ali celo več dni, je potrebno vozilo parkirati v varovani garaži.

10.    Kako ukrepati v primeru tehničnih težav?
Nemudoma obvestiti poslovalnico in ukrepati v skladu z njihovimi navodili.

11.    Kaj storiti v primeru prometne nesreče?
Obvezno obvestiti policijo in poslovalnico.

12.    Ali je najemnik dolžan karkoli postoriti v zvezi z vzdrževanjem vozila?
Najem vozila obvezuje najemnika, da z vozilom skrbi kot dober gospodar.

13.    Ali je gorivo vključeno v ceno najema?
Nikoli.

14.    Kdo odgovarja za izgubljeno lastnino najemnika?
Najemnik sam.

15.    Kaj storiti, če se izgubijo ključi, dokumenti ali registrske tablice vozila?
Vsekakor takoj obvestiti poslovalnico in ukrepati v skladu z navodili, ponudnika za najem vozil.

16.    Kaj se zgodi, če najemnik krši cestno prometne predpise?
Najemnik odgovarja sam.

17.    Za katere primere se rent a car vozilo ne sme uporabljati?
Najem vozil se ne sme uporabljati za prevoz nevarnih ali vnetljivih snovi, za potisk ali vlečenje kateregakoli vozila ali predmeta, za sodelovanje na tekmovanjih, za prevoz potnikov ali blaga proti plačilu, v nezakonite namene.